När en dator eller enhet behöver en adress som inte ändras dynamiskt, och samtidigt ska kunna vara åtkomlig på internet, så är Fast IP lösningen.

Alla uppkopplade enheter på internet har alltid en adress, men den kan variera från en gång till en annan.

Med en uppkoppling hos Net1 så får man också en tilldelad privat adress. Men den är inte åtkomlig från nätet.

Fast IP är både en publik och helt egen adress som lämpar sig för webbtjänster, M2M-lösningar och tjänster där en publik adress kan behövas.

När tjänsten Fast IP används, rekommenderar vi att kunden ändrar inloggningsuppgifter i routern. Detta för att öka säkerheten då trafik från internet tillåts.